2013

Hibernaci můžeme chápat také jako ustálení — ustálení natolik dobré, že není rozpoznatelné, co přesně touto hibernací prošlo.

My jsme dali do časové kapsle 50. léta a upravili je pro současnou dobu — víte, že tam jsou, ale přitom cítíte, jak moc současná naše kolekce je.